Priser

Vattenträning

I vattenträning ingår:

  • Uppvärmning i solarium eller skrittmaskin.
  • Träning hydrotreadmill.
  • Solarium efter arbete i hydrotreadmill.

Drop-in träning: 490 kr 10ggrskort: 4.500 kr

Uppstallningspaket inkl. vattenträning:

Hel inackordering med vattenträning.

1 vecka 3.990 kr. 2 veckor 7.500 kr Vill ni lämna er häst längre, begär offert.

 

Rehab med skrittmaskin

Hel inackordering med skritt träning 30 - 60 min 1-2 två gånger per dag. Vill ni lämna er häst längre, begär offert.

1 vecka 3700 kr 2 veckor 6500 kr

 

Vi rekommenderar veterinärbesiktning en gång om året för att upptäcka svagheter innan de blir till skador:

  • Rörelsekontroll
  • Auskultation av hjärta och lungor
  • Rådgivning inför träning

Toftinge Gård har ett av världens bästa vattenträningssystem för  hästar. För regelbunden träning av friska hästar, och snabbare läkning  av skadade hästar. 

Träningen är helt individuellt anpassad efter hästens problem och  mål. Man kan välja att boka tid per gång, köpa 10ggrskort eller låta  hästen stå uppstallad här för träning. Hästar som är mycket nervösa  eller ohanterade avråds från träning på vattenlöpbandet pga.  säkerhetsskäl, både för häst, personal och utrustning.

OBS!!! Kontrollera med ditt försäkringsbolag! Du kan få ersättning  med upp till 5000kr/försäkringsår för rehabilitering av häst som  behandlats av veterinär för hältor, rörelsestörningar eller  ryggsjukdomar.

 

Välkomna!